Kris’ Weibo’s DP Update . 
#exo #exok #exom #exoplanet #exotics #smentertainment #sment #smtown #smfamily #kpop #kpopfamily #kris #wuyifan #엑소 #吴亦凡 #亦凡 #哥哥

Kris’ Weibo’s DP Update .
#exo #exok #exom #exoplanet #exotics #smentertainment #sment #smtown #smfamily #kpop #kpopfamily #kris #wuyifan #엑소 #吴亦凡 #亦凡 #哥哥